If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

LG tv

TerrorMachineTerrorMachine Posts: 8Members ✭✭

Efter senaste uppdateringen på min plexserver så funkar den inte att starta upp på min tv längre , va är de för problem då ?

TACKSAM FÖR HJÄLP

Tagged:

Best Answer

Answers

 • TerrorMachineTerrorMachine Posts: 8Members ✭✭

  Har du hittat någon lösning på de hela ?

 • clnrclnr Posts: 225Members, Plex Pass Plex Pass
  edited November 2016

  I och med PMS 1.1 så infördes striktare rutiner för kommunikation mellan klient och server. Man måste numera vara inloggad även i klienten.
  Detta stöds i de flesta klienter, men äldre (osupportade) saknar möjlighet att logga in. Så om ni har möjlighet att logga in LG-klienten, gör det och det borde fungera.

  Saknas det möjlighet att logga in så går det att komma runt problemet genom att vitlista IP-numret för klienten (LG-TV i detta fall).
  Detta görs under Inställningar->Nätverk i fältet List of IP addresses and networks that are allowed without auth(Avancerade inställningar måste vara aktiverat).
  https://forums.plex.tv/discussion/comment/1244304/#Comment_1244304
  https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200430283-Network

  -- The window will bring the answer --
Sign In or Register to comment.