Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Snabb spola

IsacssonIsacsson Posts: 25 ✭✭

Hej!
Har inte använt PHT på ett tag nu när min reciver vart trasig.
Men nu har jag skaffat en ny. Under någon av uppdateringarna till Plex antingen appen (ios) eller plex serven har snabbspolning slutat funka via appen.
Funkar fint att göra allt annat men nu syns inte ens att tiden går (på appen) appen bara står å "snurrar" och verkar inte få tillbaka någon info från PHTunkar dock fint på både Chromecast och Apple tv´n.

Best Answer

Answers

  • IsacssonIsacsson Posts: 25 ✭✭

    Ingen som har samma problem?

  • IsacssonIsacsson Posts: 25 ✭✭

    Kör nu pmp och det funkar bra dock har jag samma fel i openpht

Sign In or Register to comment.