If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Apple TV4 + PMS på macOS

DenSunDenSun Posts: 2Members

Först av allt, hejsan, jag är helt ny på detta forumet.

Jag har problemet med att PMS inte laddar ner subtitles eller visar dom alls på min tv.
Jag har läst mig till hur man installerar egna Agents såsom Sub-Zero och liknande men inget fungerar.
När jag väljer en film -> inställningar -> Undertexter, så är den alltid på läget AV och det finns inget annat att välja heller.

Har jag valt att ha dom i fel ordning under agents?, Ska alla vara ifyllda eller endast ett alternativ eller flera?

Någon med samma problem?

Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
// DenSun

Sign In or Register to comment.