If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Plex på Samsung Smart TV fungerar dåligt med HDR-samples?

AkerhageAkerhage Posts: 25Members ✭✭

Jag testade att spela upp samples från den här sidan på min nya Samsung 75KS8005. Har en Intel NUC som server med i5-processor.
http://demo-uhd3d.com/

Dessa samples går inte att spela, eller så kommer de igång en kort tid för att sedan avbrytas eller buffra.

Om jag då istället spelar upp exakt samma videos fast från TVns "Source" och mitt bibliotek som hittas där (DLNA?) så fungerar det ypperligt därifrån. Så varför fungerar dessa samples så otroligt dåligt med Plex på min TV?

Har en gammal router med Tomato FW installerat, någon Netgear. Men eftersom jag inte har problem spela upp filmerna via TVn på mitt andra sätt så borde inte routern eller hårdvaran på servern vara flaskhalsen här väl?

Best Answer

Answers

Sign In or Register to comment.