Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Centos 7 problem aktualizacji

mbalsammbalsam Members, Plex Pass Posts: 46 Plex Pass

Wyskakuje mi problem na serwerze w konsoli nie potrafie na dziś zaktualizować wyskakuje błąd

Błąd: Pakiet: plexmediaserver-1.4.1.3362-77c6a4f80.x86_64 (/plexmediaserver-1.4.1.3362-77c6a4f80.x86_64)
Wymaga: /usr/local/bin/python
Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
** Odnaleziono 7 wcześniej istniejących problemów bazy danych RPM. Wynik polecenia "yum check":
ipa-admintools-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-admintools: ipa-admintools-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64 posiada zainstalowane konflikty freeipa-client: ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64
ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-client-common: ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-common: ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-python-compat-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-python-compat: ipa-python-compat-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-server-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64 posiada zainstalowane konflikty freeipa-server: ipa-server-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64
ipa-server-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-server-common: ipa-server-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch

Best Answer

  • mbalsammbalsam Members, Plex Pass Posts: 46 Plex Pass
    Accepted Answer

    Poradziłęm sobie poprzez webimna można zamknąc temat

Answers

  • mbalsammbalsam Members, Plex Pass Posts: 46 Plex Pass
    Accepted Answer

    Poradziłęm sobie poprzez webimna można zamknąc temat

Sign In or Register to comment.