If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Centos 7 problem aktualizacji

mbalsammbalsam Posts: 59Members, Plex Pass Plex Pass

Wyskakuje mi problem na serwerze w konsoli nie potrafie na dziś zaktualizować wyskakuje błąd

Błąd: Pakiet: plexmediaserver-1.4.1.3362-77c6a4f80.x86_64 (/plexmediaserver-1.4.1.3362-77c6a4f80.x86_64)
Wymaga: /usr/local/bin/python
Można spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
** Odnaleziono 7 wcześniej istniejących problemów bazy danych RPM. Wynik polecenia "yum check":
ipa-admintools-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-admintools: ipa-admintools-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64 posiada zainstalowane konflikty freeipa-client: ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64
ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-client-common: ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-common: ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-python-compat-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-python-compat: ipa-python-compat-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch
ipa-server-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64 posiada zainstalowane konflikty freeipa-server: ipa-server-4.4.0-14.el7.centos.4.x86_64
ipa-server-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch posiada zainstalowane konflikty freeipa-server-common: ipa-server-common-4.4.0-14.el7.centos.4.noarch

Best Answer

  • mbalsammbalsam Posts: 59Members, Plex Pass Plex Pass
    Accepted Answer

    Poradziłęm sobie poprzez webimna można zamknąc temat

Answers

  • mbalsammbalsam Posts: 59Members, Plex Pass Plex Pass
    Accepted Answer

    Poradziłęm sobie poprzez webimna można zamknąc temat

Sign In or Register to comment.