If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

android player server has been disconnected

WizkittWizkitt Posts: 1Members, Plex Pass Plex Pass
edited September 2017 in Android (mobile)

Beste

_ik heb mijn plex server draaien op mijn nas (readynas 214) werkt allemaal goed. kan op mijn tv's alles goed zien werkt goed en snel (bekabelt), op de xbox one s geen probleem (bekabelt).

nu wil ik via wifi op mijn gsm en tabelt kijken, nu zie ik wel plex en al mijn films ook geen probleem werkt snel, maar zodaar ik een film wil afspelen zegt die

( het afspelen is gestopt omdat de verbinding met de plex media server is verbroken. controleer of de server beschikbaar is en probeer het opnieuw).
hij zegt wel op de server dat ik iets probeer aftespelen !

als ik dezelde film afspeel via plex maar dan met VLC doet die het perfect ?

ik denk dat ik iets verkeerd heb ingesteld of zo iemand een iedee ??

server : readynas 214
router : netgear r9000
bekabeling : cat 7
wifi : 5 ghz

alles de nieuwste versie's

(vertaald met google translate)_

dear

I've run my plex server on my nose (readynas 214) works well. can look good on my TVs well and fast (wired), on the xbox one's no problem (wired).

Now I want to watch Wi-Fi on my mobile phone and tablet, now I see plex and all my movies also no problem working fast, but when I want to play a movie, I say that

(playback has stopped because the connection to the plex media server has been disconnected. Check if the server is available and try again).
He says on the server that I try to play something!

when i play the filmed movie by plex but with VLC does it make it perfect?

I think I've set something wrong or something like someone else?

server: readynas 214
router: netgear r9000
cabling: cat 7
wifi: 5 ghz

all the latest versions

(translated with Google Translate)

Sign In or Register to comment.