If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

2 ens filer

MeinholdtMeinholdt Posts: 2Members

Hej!
Hvis man har 2 film af samme navn (altså 2 sekvenser, som hedder det samme) men 2 forskellige kvalitet og størrelse på filen, kan man så vælge frit mellem de filer i plex?
Hvis ja, hvordan gør man så?

Allan

Best Answer

Answers

  • MeinholdtMeinholdt Posts: 2Members

    Tak for svar, det var præcis det jeg manglede.....

    Allan

Sign In or Register to comment.