If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Własna okłada i tło

KolbekKolbek Posts: 5Members
Jak ustawić własną okładkę bądź tło na stronie filmu
Witam
może komuś się przyda ta informacja (mi trochę zajęło zanim to wyszperałem :) )

Jeśli plik umieścimy w folderze z filmem wtedy obowiązują następujące zasady:

OKŁADKA: poster.jpg,

TŁO: fanart.jpg

Jeśli plik znajduje się w innym folderze wówczas stosujemy ten system:

OKŁADKA: NazwaFilmu.jpg

TŁO: NazwaFilmu-fanart.jpg

Comments

Sign In or Register to comment.