If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Plex optimering

th00rsth00rs Posts: 2Members, Plex Pass Plex Pass

Försöker få till det här med att optimera filmer/tv-serier i Plex. Det funkar att konvertera och så, men när jag till exempel ställer in IOS preset, och sedan spelar upp den versionen på min iPhone, "transcodar" datorn fortfarande, är inte grejen med optimering att undvika transcoding?

Tagged:

Answers

  • PunkersrockPunkersrock Posts: 6Members ✭✭

    Notera att ifall om hastigheten som behövs för just den versionen inte finns tillgänglig så transkodar den filmen till en lägre hastighet.

Sign In or Register to comment.