If you have not already, we suggest setting your Plex username to something else rather than email which is displayed on your posts in forum. You can change the username at https://app.plex.tv/desktop#!/account
Welcome to our forums! Please take a few moments to read through our Community Guidelines (also conveniently linked in the header at the top of each page). There, you'll find guidelines on conduct, tips on getting the help you may be searching for, and more!

Varför buffrar 4K-filmerna på min Samsung 75KS8005

AkerhageAkerhage Posts: 25Members ✭✭
edited March 13 in Svenska

De har fungerat att köra, men det är långt ifrån varje gång. Trodde jag hade fått ordning på detta men nu när jag skulle testa spela upp mina "Samsung test videos"4k så buffrar det igen. Gaaah! Och buffrar hela tiden.

Tidigare löste jag problemet med att disabla "remote access" och då fungerade allt bättre. För den transcodade allt innan.

Har ändå bytt upp mig till en I7 3770 processor för ändmålet. Jag har Plex på datorn som enligt Plex själv kör Direct Play men ändå buffrar det? Vad är det som gör att det buffrar, processorn borde väl klara detta. Helst med tanke på att den klarat det innan + Tvn klarat det innan. (Direct Play påverkar väl inte ens CPU?)

TVn i fråga är en Samsung 75KS8005 och jag kör då via den inbyggda Plex-appen på Tvn.

Mediafilerna är från http://4kmedia.org/.

Tvn.

http://www.samsung.c...UE75KS8005TXXE/

Bild 1 är från datorn jag har filen på.

Bild 2 är från informationen från TVn.


Någon som kan hjälpa mig?

Answers

Sign In or Register to comment.