Bilder


#1

När bilderna läggs upp på servern ser allt bra ut.
När jag sedan går in via appen på min telefon så fungerar inte sorteringen av mappar och undermappar.
Bilder i undermappar visas tillsammans med huvudmappen i en röra.
Har inte varit så här tidigare.
Vad kan vara felet